Στοιχεία Αποφοίτων ΜΙΜ

Στοιχεία Αποφοίτων ΜΙΜ

Έντυπο Επικαιροποίησης Στοιχείων Αποφοίτων ΜΙΜ

33%

Προσωπικές Πληροφορίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Εργασίας

Please Fill

Υπεύθυνη Δήλωση 1: Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - (ΕΕ) 2016/679

  1. Συγκατατίθεμαι όπως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από εμένα τον ίδιο/την ιδία τηρούνται σε αρχείο από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) και χρησιμοποιούνται για σκοπούς επικοινωνίας μαζί μου και ενημέρωσής μου για θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες του ΜΙΔ. 2. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού. 3. Διατηρώ το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, για τα οποία μπορώ να απευθυνθώ στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο ΜΙΔ.